Hikaye türünün özellikleri nedir?

1. Hikaye türü, insan hayatının bir kısmını, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır.

2. Hikaye türünde olay ya da durum söz konusudur. Olay ya da durum hikayede kişilere bağlanır; olay ya da durumun ortaya konduğu yer ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatımla ortaya konur.

3. Hikaye türü okuyucuyu düşündürme yöneltmez okuyucuyu duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır.

4. Hikaye türünde, gerçek ya da hayal ürünü olan bir olay kısa şekilde anlatır.

5. Hikaye türünün kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.

6. Hikaye türü, olay etrafında bir yazı türüdür. Hikaye türünün temelinde bir olay vardır ve olaylar genellikle yüzeyseldir.

7. Hikaye türü genellikle kişilerin anılarını anlatması şeklinde oluşur.

8. Hikaye türü kısa bir edebiyat türü olduğu için bu eserlerde fazla ayrıntıya yer verilmez. Olayın ya da durumun öncesi, sonrası okura sezdirilir. Okur, bazı sözcüklerden yararlanarak ve düş gücünü kullanarak kişiler hakkında ya da olaylar ve durumlarla ilgili yargılara ulaşabilir.

9. Hikayeler türü Batı’da roman türüyle aynı dönemde oluşmaya başlamıştır. Özelikle Realizm döneminde hikaye türü başlı başına bir tür olarak yetkinlik kazanmıştır.

Dış bağlantılar

Hikaye türü nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç